سبد خرید

سرور مجازی فرانسه

پلن شماره 1

رم 1 گیگ
نوع رم DDR3
هارد دیسک 20 گیگ
نوع هارد دیسک SSD
پردازنده Intel Xeon 1 Core
ترافیک ماهانه نا محدود
تعداد IP یک عدد
سیستم عامل به درخواست مشتری (مطابق قوانین دیتاسنتر OVH)
پورت 1 گیگ

پلن شماره 2

رم 2 گیگ
نوع رم DDR3
هارد دیسک 30 گیگ
نوع هارد دیسک SSD
پردازنده Intel Xeon 2 Core
ترافیک ماهانه نا محدود
تعداد IP یک عدد
سیستم عامل به درخواست مشتری (مطابق قوانین دیتاسنتر OVH)
پورت 1 گیگ

پلن شماره 3

رم 3 گیگ
نوع رم DDR3
هارد دیسک 35 گیگ
نوع هارد دیسک SSD
پردازنده Intel Xeon 2 Core
ترافیک ماهانه نا محدود
تعداد IP یک عدد
سیستم عامل به درخواست مشتری (مطابق قوانین دیتاسنتر OVH)
پورت 1 گیگ

پلن شماره 4

رم 4 گیگ
نوع رم DDR3
هارد دیسک 40 گیگ
نوع هارد دیسک SSD
پردازنده Intel Xeon 4 Core
ترافیک ماهانه نا محدود
تعداد IP یک عدد
سیستم عامل به درخواست مشتری (مطابق قوانین دیتاسنتر OVH)
پورت 1 گیگ

پلن شماره 5

رم 6 گیگ
نوع رم DDR3
هارد دیسک 50 گیگ
نوع هارد دیسک SSD
پردازنده Intel Xeon 4 Core
ترافیک ماهانه نا محدود
تعداد IP یک عدد
سیستم عامل به درخواست مشتری (مطابق قوانین دیتاسنتر OVH)
پورت 1 گیگ

پلن شماره 6

رم 8 گیگ
نوع رم DDR3
هارد دیسک 60 گیگ
نوع هارد دیسک SSD
پردازنده Intel Xeon 6 Core
ترافیک ماهانه نا محدود
تعداد IP یک عدد
سیستم عامل به درخواست مشتری (مطابق قوانین دیتاسنتر OVH)
پورت 1 گیگ