سبد خرید

نمایندگی هاست دایرکت ادمین فرانسه

این اکانت ها بدون اور سلینگ فروخته می شوند و سرور هاست در دیتاسنتر OVH می باشد

پلن شماره 1

فضا 10 گیگ
مابقی امکانات بصورت نا محدود ارائه می شود.

پلن شماره 2

فضا 20 گیگ
مابقی امکانات بصورت نا محدود ارائه می شود.

پلن شماره 3

فضا 30 گیگ
مابقی امکانات بصورت نا محدود ارائه می شود.

پلن شماره 4

فضا 40 گیگ
مابقی امکانات بصورت نا محدود ارائه می شود.